Laatuvakuutus

Laatupolitiikkamme

Kemig Glass noudattaa palvelujensa ja tuotteidensa korkeaa laatua.

Tavoitteenamme on toimittaa tuotteita ja niihin liittyviä palveluita. Jotka ylittävät asiakkaiden odotukset.

Kaikki tuotteet ja palvelut täyttävät asiakkaiden vaatimukset. Tämä tapahtuu ylläpitämällä läheisiä suhteita asiakkaisiin ja kannustamalla hyvää viestintää.

Ylimmän johdon on varmistettava, että tämä laatuvaatimus on organisaation kannalta sopiva ja että se saavutetaan:

● Kehyksen tarjoaminen hallinto- ja laatutavoitteiden asettamiselle ja tarkistamiselle.
● Viesti organisaatiossa käytänteistä ja menettelytavoista.
● Työntekijöiden kouluttaminen ja kehittäminen sekä parhaiden käytäntöjen käyttö.
● Asiakkaan palautteen saaminen ja prosessien parantaminen jatkuvasti vastaamaan organisaation tarpeita. Parannetaan laadunhallintajärjestelmän tehokkuutta ISO 9001: 2015.